SPY.BG За личните данни

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от SPY.bg в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни.


Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.


Чрез своя уебсайт SPY.bg ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно.