Компактен GPS тракер   (Номер: GPS06)

Цена с ДДС Гаранция 12 Месеца.

Каталожен номер: GPS06

229.00лв.

Няма наличност
Компактен GPS тракер

Компактен GPS тракер   (Номер: GPS06)

229.00лв.

Този компактен GPS тракер е изключително подходящ за проследяване на маршрута на движение на деца или домашни любимци.

На задната страна на тракера има удобен отвор, през които можете да проврете колана на детето или каишката на домашния любимец.В комплекта са включени колан и водонепроницаем калъф за да бъдете подготвени за всякакви ситуации.

Освен това имате и две презареждаеми литиево-йонни батерии и адаптер, с който можете да зареждате и двете едновременно.
С GPS06 имате възможност да следите маршрута на обекта по два начина: данните могат да се получават на предварително зададен мобилен телефон под формата на SMS или чрез GPRS мрежата на мобилните оператори да получите данните директно на компютър.

Макар и малък по размери тракера има пълна функционалност, като аларма за напускане на определен район, аларма за превишаване на определена скорост, аларма при движение и т.н.
Малкия му размер го прави и особено подходящ за скрити проследявания.
Размери: 50х46х24 мм

1. Описание Работата на тракера се базира на съществуващите GSM/GPRS мрежи и GPS позициониране, и можете да проследите всяка движеща се цел чрез SMS или GPRS. 2. Приложение • Автомобили под наем, управление на автомобилен парк и т.н. • За определяне местоположението на деца, възрастни хора, домашни любимци и др. • За защита на бизнесмени • Управление на персонала • Тайно проследяване 3. Външен вид 3.1 Изглед отгоре 3.2 Изглед отдолу

3.3 Отляво

3.4 Отдясно

3.5 Отвътре

4. Характеристики

5. Употреба 5.1 Поставяне на SIM картата Уверете се, че PIN кода на картата е премахнат и са изключени всички пренасочвания, а SMS съобщенията са настроени да бъдат в текстов формат. Стъпки: 1. Отворете задния капак и извадете батерията. 2. Избутайте напред държача на картата и го отворете нагоре.

3. Поставете SIM картата, както е показано и върнете държача по обратния ред – затворете надолу и плъзнете назад.

5.2 Батерия и зареждане Първоначалното зареждане на батерията трябва да не е по-малко от 8-12 часа. Използвайте само батериите, предоставени от производителя. Напълно заредена батерия позволява до 48 часа използване на тракера. След това трябва да заредите батерията за не по-малко от 3-5 часа, за да се зареди напълно. Внимание: а: Li-ion батерия съдържа опасни химикали и има опасност да се пръсне, затова я предпазвайте от удар, продупчване и я дръжте далеч от източници на топлина. б: Зареждайте батерията редовно, за да поддържате нормална работа на устройството 5.3 Стартиране • Поставете SIM картата и батерията на съответните места. • Устройството се включва автоматично, когато картата и батерията бъдат поставени. • При използване за първи път инициализирайте тракера и задайте първоначалните настройки ( погледнете 5.4 ). • От 10 до 40 секунди започва да работи и да търси GSM и GPS сигнал. Когато се регистрира в GSM мрежата и се позиционира GPS модула индикатора започва да мига през 4 секунди. Това означава, че устройството е готово за използване, в противен случай индикатора ще свети постоянно. • Когато получава нормален GPS сигнал тракера може да се използва и можете да пристъпите към следващите стъпки. 5.4 Инициализация Изпратете begin+парола към SMS картата в тракера и той ще отговори със SMS “begin ok”. Това означава, че всички настройки са инициализирани (фабричната парола е 123456). 5.5 Смяна на парола Изпратете SMS password+стара парола+празно място+нова парола за да смените паролата (пример: password123456 654321). ВНИМАНИЕ: 5.5.1 Запомнете добре паролата защото ще загубите всякакъв достъп до тракера, ако забравите новата парола. 5.5.2 Убедете се, че новата парола е с шест цифри, защото в противен случай тя няма да бъде разпозната. 5.6 Оторизация Само пет номера могат да бъдат оторизирани за работа с устройството. 5.6.1 Наберете тракера 10 пъти и номера, от който звъните автоматично ще бъде запазен като оторизиран номер 5.6.2 Изпратете SMS със съдържание admin+парола+празно място+телефонен номер (например: admin123456 0884063301), за да оторизирате номера си. Останалите оторизирани номера трябва да бъдат зададени от първия оторизиран номер. При правилно зададена команда ще получите потвърждение “admin ok!” като SMS. 5.6.3 Изпратете команда noadmin+парола+празно място+оторизиран номер, за да го изтриете (например: noadmin123456 0884063301) 5.6.4 Ако използвате устройството в чужбина трябва да въведете телефонния номер с кода на страната (admin123456 00359884063301). 5.7 Позиция в реално време 5.7.1 Ако не е зададен оторизиран номер, всеки който позвъни ще получава информация за местоположението на тракера. При положение, че вече имате зададени такива устройството ще отговаря само на тях, а на всички останали ще прекъсва връзката. 5.7.2 Когато наберете от оторизиран номер ще получите SMS с подробна информация за координатите, скоростта, състоянието на устройството.

5.8 Периодично изпращане на местоположението Можете да зададете на устройството команда да Ви изпраща информация за положението през определен от Вас период от време. 5.8.1 Изпратете SMS с текст t030s005n+парола за да получите информация 5 пъти през 30 секунден интервал (s: секунди, m: минути, h: часове). Времето и продължителността се задават задължително с три цифри, като максимума е 255. 5.8.2 Изпратете SMS t030s***n+парола, за да получавате информация от тракера за неопределено време. 5.8.3 За да спрете изпращането на данни пуснете SMS notn+парола Забележка: интервала не може да бъде по-малък от 30 секунди. 5.9 Режим монитор(подслушване) Изпратете SMS monitor+парола и ще получите потвърждение “monitor ok”. В този режим можете да слушате какво се случва около тракера след набиране на номера на SIM картата. 5.10 Превключване на режимите тракер и монитор 5.10.1. Първоначалното състояние на устройството е тракер. 5.10.2. Изпратете monitor+парола, ще получите отговор “monitor ok!” и устройството се превключва в режим „монитор“. 5.10.3. Изпратете SMS tracker+парола и след потвърждение “tracker ok!” ще можете да получавате информация за местоположението. 5.11 Периметър Можете да определите периметър и при напускането му да получавате предупреждение. Оторизираните номера ще получат SMS, че обекта е напуснал очертания район. 5.11.1 Когато устройството остане неподвижно за около десетина минути можете да настроите периметър. Изпратете SMS stockade+парола+празномясто+latitude,longitude;latitude,longitude за да очертаете границите на желания периметър. Ако командата е правилна тракера ще върне SMS “stockade!+geo-info” на оторизираните номера. Забележка: Първите latitude и longitude са координатите (географските дължина и ширина) на горния ляв ъгъл на периметъра, а вторите на долния десен ъгъл. 5.11.2 Изключване: Изпратете SMS nostockade+парола за да деактивирате тази функция. 5.15 Аларма при движение 5.12.1 Включване: когато устройството остане неподвижно за около десет минути можете да изпратите SMS move+парола и тракера ще отговори със SMS “move ok!”. Когато регистрира движение оторизираните телефони ще получат SMS “Move”. 5.12.2 Изключване: Изпратете nomove+парола за да изключите тази аларма. 5.13 Аларма за превишена скорост: 5.13.1 Включване: SMS със съдържание speed+парола+празно място+080 ще зададе максималната разрешена за устройството скорост (в този пример е 80km/h), и тракера ще върне SMS “speed ok!”. Когато превозното средство, на което е поставен тракера надвиши определената скорост оторизираните номера ще получат предупредителен SMS. 5.13.2 Изключване: SMS nospeed+парола спира алармата за скоростта. 5.14 Проверка на IMEI: Изпратете SMS imei+парола to и тракера ще испрати SMS с IMEI номера. 5.15 SOS бутон Натиснете SOS бутона за 3 секунди и устройството ще започне да изпраща SMS със съдържание help me !+местоположение към всички оторизирани номера на всеки 3 минути. Изпращането на съобщения ще продължи докато някой от оторизираните номера не изпрати обратно SMS help me! . 5.16 Аларма за изтощена батерия Когато напрежението на батерията падне на 3.7V ще получавате SMS на всеки 30 минути със съдържание: low battery+местоположение. 5.17 Запитване от скрит номер Когато тракера получи запитване от скрит оторизиран номер устройството ще изпрати SMS до всички оторизирани номера със съдържание the hidden number&местоположение. 5.18 SMS център 5.18.1 Задаване: Изпратете SMS adminsms+парола+празно място+телефонен номер , за да зададете SMS център. Когато е зададен SMS център, при команда от оторизиран номер, тракера ще изпраща към центъра SMS със съдържание местоположенние&оторизиран номер. 5.18.2 Спиране: Изпратете SMS noadminsms+парола за да спрете SMS центъра. 5.19 GPRS настройки Ако искате да използвате GPRS функциите, трябва да зададете IP, Port и APN ( access point name ) на мобилния оператор. (Забележка: Данните за GPRS настройките можете да получите от Вашия мобилен оператор, като в зависимост от оператора може да имате APN потребителско име и парола). 5.19.1 Задаване на IP адрес и порт: Задаване: Със SMS adminip+парола+празно място+IP адрес+празно място+порт Ако командата е наред ще получите обратно SMS “adminip ok” Спиране: Изпратете SMS noadminip+парола. 5.19.2 Задаване APN Задаване: Пращате SMS apn+парола+празно място+APN настройки APN настройките трябва да получите от Вашия мобилен оператор и ако сте изпратили коректна команда ще получите SMS “APN ok”. Спиране: Когато бъдат зададени ново настройки за APN, старите автоматично биват изтрити. 5.19.3 Задаване APN име за достъп Задаване: Изпратете SMS apnuser+парола+празно място+APN име Потвърждение: - SMS със “apnuser ok”. Изтриване: Новото APN потребителско име изтрива автоматично старото. 5.19.4 Задаване APN парола Задаване: SMS apnpasswd+парола+празно място+APN парола. Ако командата е коректна ще получите SMS “apnpasswrod ok”. Изтриване: Старата APN парола се изтрива, когато зададете нова. 5.19.5 GPRS протоколи ♦ Тракера поддържа TCP или UDP протокол, затова проверете дали сайта, който ще ползвате, поддържа тези протоколи. ♦ Използвайте SIM карта, с включена GPRS функция. ♦ Изпратете SMS за да определите Вашата часова зона. Съдържанието на съобщението трябва да бъде zone+парола+празно място+часова зона 6. Внимание Моля следвайте тези правила, за да удължите живота на Вашия тракер: 1. Пазете го сух. Тракера не е водоустойчив и ако го намокрите можете да го повредите. 2. Не го използвайте и поставяйте на прашни места. 3. Пазете го от прекалено топли или прекалено студени помещения. 4. Пазете от удар. 5. Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте почистващи химикали. 6. Не боядисвайте тракера. Може боята да попадне между частите му и да попречи на работата. 7. Не разглобявайте устройството. 8. Използвайте само батериите и зарядното, предоставени от производителя. Използването на други може да доведе до непредвидени ситуации. 9. Не демонтирайте или поставяте друга антена. 7. Проблеми и решения


Ръководство за експлоатация: Свали

Подобни продукти

Коментари

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2012-08-20 20:15:28

kakv e obhvata na predavane -do kakvo rastoqnie ?


Предава сигнал през GPRS, така че можете да получавате данните във всяка точка на земята, стига да има Интернет.

Ревю добавно от:
bogdana

2012-07-25 23:31:41

kakv e obhvata na predavane -do kakvo rastoqnie ?

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2012-05-14 19:02:21

Zdraveite, ustroistvoto moge li da se svurje sus satelitite i da se poxicionira ako e montirano ot dolnata strana na avtomobil (okolo hodovata 4ast)?


Почти е невъзможно. Има малка вероятност да работи ако е отпред около предната решетка.

Ревю добавно от:
phantom

2012-05-11 12:36:35

Zdraveite, ustroistvoto moge li da se svurje sus satelitite i da se poxicionira ako e montirano ot dolnata strana na avtomobil (okolo hodovata 4ast)?

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2012-01-09 21:45:31

Какъв е формата на SMS-ите? Съдържанието линк ли е, който мога да paste-на е браузер? Само на вън ли действа, или може да се използва и GSM мрежата за да дава приблизителна локация ако няма пряка видимост с GPS? Благодаря! Поздрави, Петко


Данните не са под формата на линк, а като координати - географска ширина, географска дължина, скорост. Дези координати можете да напишете в Google maps например и да видите местоположението.
Този тракер използва само сателитите за определяне на локацията и трябва да има видимост към тях, за да се позиционира. Не може да използва GSM мрежата.
Поздрави.

Ревю добавно от:
Petko

2012-01-09 16:56:33

Какъв е формата на SMS-ите? Съдържанието линк ли е, който мога да paste-на е браузер? Само на вън ли действа, или може да се използва и GSM мрежата за да дава приблизителна локация ако няма пряка видимост с GPS? Благодаря! Поздрави, Петко

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2011-09-26 19:40:48

Здравейте, направех настройките както са описани в книжката и получих обратни смс-и с "ок", но след това в смс-ите не получавам координатите. Пише само - lat: long: speed: ... Явно нещо пропускам, моля да ми помогнете!


Ако получавате празни или нулеви координати, значи устройството не се е позиционирало. Оставете го на открито място за 15-20 мин., за да може да направи връзка със сателитите.

Ревю добавно от:
Geri

2011-09-26 13:05:51

Здравейте, направех настройките както са описани в книжката и получих обратни смс-и с "ок", но след това в смс-ите не получавам координатите. Пише само - lat: long: speed: ... Явно нещо пропускам, моля да ми помогнете!