Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB  (Номер: HD27)

Цена с ДДС Гаранция 12 Месеца.

Каталожен номер: HD27

139.00лв.

Няма наличност
Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB

Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB  (Номер: HD27)

139.00лв.

С този стилен ръчен часовник имате възможност да правите аудио-видео записи в три различни резолюции, да правите отделни снимки, да записвате само аудио, да използвате детектора за движение, да го използвате като флаш памет или като РС камера. Вградената презареждаема литиево-йонна батерия дава възможност за около час и половина непрекъсната работа на камерата.

Характеристики:

. Снимки и видео с висока резолюция, дори и при ниска осветеност
. Високоскоростен запис
. Видео резолюция: 1280X720/640X480/352X288 избираема
. Резолюция на снимките: 1280X720
. Запис в режим на детектор на движение
. Режим на запис на звук с Bit rate 256 kbps, 16 kHz, моно
. Web камера за видео чат
. Използвате като преносима памет
. Вградена памет 4GB
. Запис в AVI формат
. Вградена презареждаема литиево-йонна батерия
. Лесна настройка на режимите с помощта на светодиоден индикатор.

Можете да свалите Инструкция за работа с Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB
Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB Комплекта съдържа: DVR – 1 Упътване – 1 CD с драйвери – 1 Зарядно за батерия – 1 USB кабел – 1 Функции на видеорекордера-часовник с детектор за движение: 1. Възможност за видео запис на слабо осветление, с висока резолюция. Правене на снимки. 2. Високоскоростен запис и бързо реагиране към смяна на светлината. 3. Избор резолюция видео: 1280х720/640х480 или 352х288 пиксела 4. Резолюция снимки: 1280х720 пиксела 5. Детектор на движение 6. Запис на аудио 7. Използване и като уеб камера за вашият видео чат 8. Използване като флаш памет, преносим диск. 9. Вградена памет 10. Визуализация на клипове в реално време 11. Вградена литиево-йонна батерия 12. LED индикатори, показващи текущо състояние на устройството. Операции на камерата: I. Батерия зареждане: Този невероятен видеорекордер се захранва посредством вградена презареждаема батерия, която за да работи коректно трябва да се зареди. Може да стане по два начина: 1. През компютъра – Свържете USB кабела от комплекта с устройството и вашият компютър от другата страна. 1. Със зарядно за електрическата мрежа, което ще намерите в комплекта също. Познава се, че устройството се зарежда заради неговият син светлинен индикатор, който мига, докато зарежда батерията. II. Включване на рекордера и запис: Стартирайте качествен видео запис, като натиснете и задържите за няколко секунди бутона Старт/Стоп запис, докато светлинният индикатор светне в синьо, това значи, че устройството е включено. След секунда-две индикаторът светва в зелена светлина, която мигва няколко пъти и угасва. Сега вашият видеорекордер прави видеозапис. III. Превключване на различните режими на видеорекордера: При всяко включване, устройството по подразбиране се установява във видео режим, а скоро след включването си дори може да започне да прави видео. За да преминете към някой друг режим, аудио или детектор на движение, просто натиснете веднъж Старт/Стоп запис бутона. Индикаторът светва в синьо постоянно, което значи, че рекордера е в режим на видео изчакване. 1. Избиране на режим за аудио запис: Може да запишете всеки разговор или звук, който се осъществява около вашият рекордер. За целта ще трябва да влезете в аудио режима, като от режима на видео изчакване натиснете два пъти бързо бутона Старт/Стоп запис. След това действия синият индикатор ще започне бавно да мига. Това значи, че сега правите аудио запис. Спирането на записа става по аналогичен начин - натиснете веднъж Старт/Стоп запис бутона и устройството се установява в режим на видео изчакване. Синият индикатор сега свети постоянно. 2. Избиране на режим за правене на снимки: Можете да направите висококачествени снимки, като за целта от режим на видео изчакване на вашият страхотен рекордер, просто натиснете три пъти последователно и бързо Старт/Стоп запис бутона. Светват и двата индикатора – синият и зеленият. Имате възможност да направите няколко снимки като натискате по един път Старт/Стоп запис бутона. За излизане от този режим -Старт/Стоп запис бутона три пъти бързо и продължително. 3. Избиране на режим Детектор на движение: За да запишете някой, който в даден момент преминава пред камерата, а и да спестите малко захранване, ще трябва да пуснете режима Детектор на движение. За целта от режим на видео изчакване просто натиснете Старт/Стоп запис бутона 4 пъти бързо и продължително. Двата светлинни индикатора – синият и зеленият започват заедно да мигат по едно и също време. Вече сте в режим на Детектор на движение. Сега спокойно може да оставите устройството да записва, когато засече движение. За излизане от режима просто отново натискате Старт/Стоп записа 4 пъти бързо и продължително и излизате в режима на видео изчакване. 4. Видео запис: Когато искате да направите видео запис, от режима на видео изчакване, когато синият индикатор свети постоянно след включването на рекордера, просто натиснете един път Старт/Стоп запис бутона, синият индикатор угасва, зеленият светва и премигва няколко пъти, след което и той угасва. Сега вече правите видео запис. След като сте записали достатъчно, за да го спрете, само натиснете отново Старт/Стоп запис бутона. Вашата камера-ръчен часовник, ще съхрани в паметта си всичко записано до този момент. Ако продължителността на вашият запис е повече от 60 минути, рекордера автоматично ще запише /save/ записа до 60-та минута, след което ще започне нов видео запис, т.е. нов видео файл. 5. Правене на снимка: Снимка се прави, като след като сте в режим на правене на снимки, и синият и зеленият индикатор светят, натискате един път Старт/Стоп запис бутона. Снимките, които прави устройството са две, за да можете по-късно да изберете по-добрата и качествена. Старайте се да не мърдате, докато синият индикатор мига, за да получите колкото се може по-качествена снимка на вашето събитие. 6. Запис под режим Детектор на движение: Когато сте избрали режима Детектор на движение /тогава синият и зеленият индикатор мигат бавно по едно и също време/, в момента, в който пред лещата на камерата се появи обект /човек, предмет, животно/, рекордера автоматично започва да снима видео. Тогава и двата индикатора започват да мигат бързо. Когато обекта вече не е в обсега на лещата, няколко секунди след това, рекордера спира записа и съхранява направеният файл. Когато паметта на рекордера е препълнена, рекордера автоматично записва новият файл върху най-старият. Старият се изтрива съответно. 7. Изключване на рекордера: Когато не използвате в даден момент вашият рекордер, скрит в ръчен часовник, по-добре би било да го изключите. За целта само трябва да натиснете и задържите за няколко секунди Старт/Стоп запис бутона. След като индикатора изгасне, вашият рекордер спира. Устройството все пак има възможност и само да се изключва при някои извънредни ситуации. Такива са: - когато батерията е с намалено захранване: или с други думи, когато батерията ви е изтощена, рекордера автоматично ще съхрани каквото записвате в момента и ще се изключи. - когато паметта е пълна: при запълнена памет, видеорекордера се изключва отново сам, като преди това синият и зеленият индикатор мигат за няколко секунди. - когато в продължение на пет минути няма засечена дейност с видеорекордера. 8. Включване в компютър: Ако искате да прегледате какво точно сте записали, имате възможност да свържете устройството с вашият компютър, посредством USB слота и интерфейса, който поддържа. Включете направо устройството към USB порта на компютъра, но след като камерата вече е изключена, за да избегнете непоправими щети на записите. Няколко секунди след това компютъра разпознава устройството като преносима памет. Забележка: Внимателно включете устройството в компютъра. Не натискате и дърпайте рязко. Ако до след 30 секунди след като сте включили рекордера в компютъра няма реакция, и устройството не се появи на лентата със задачи, моля изключете и включете отново устройството. Не включвайте рекордера в USB порта на компютъра, докато устройството прави видео запис или съхранява снимки. - Използване като преносима памет /removable disk/ – Заради своите компактни размери и вградена памет, може да използвате вашият видеорекордер и като флашка или преносима памет. Веднъж включен в USB порта на компютъра, вие вече може да копирате, изтривате или премествате записаните на вградената памет файлове. Забележка: За да може да прегледате записаните си файлове качествено, ви препоръчваме преди това да ги копирате на твърдия диск на компютъра. - Използване като уеб камера за видео чат: Може да използвате видеорекордера икато уеб камера, което ще ви помогне да я използвате при своите онлайн видео чатове. За да направите това, само трябва да включите рекордера в USB порта на компютъра и иконката за преносим диск /removable disk/ се появи, натиснете и задръжте Старт/Стоп запис бутона за около три секунди, докато тя изчезне и не се появи иконка за видео устройство. Вече може да използвате устройството като камера. 9. Сверяване на време: За по-голямо удобство, за да се знае по кое време точно е записан даден клип или снимка, рекордера предлага възможността да сверите актуално време. За да нагласите опцията: - свържете рекордера с компютъра; - отворете файла, наименован “time.txt”, който ще намерите на включеното CD, след което в него попълнете точното време и дата. - запишете файла в главната директория на паметта на рекордера; - извадете рекордера от компютъра, включете го и новозададената дата и време автоматично ще се обновят. 10. Избор на видео резолюция: Може да избирате измежду три вида видео резолюции, за да направите вашият видео файл според изискванията си. Поддържаните видео резолюции за вашата ефективна работа са 1280х720, 640х480 и 352х288 пиксела. За да изберете нужната ви резолюция, отново ще трябва да сложите приложеното CD в CD-ROM-а. Там ще откриете един файл – „framesize.txt”, в който трябва да въведете нужната цифра, за да установите определена резолюция: 0 за 1280х720 1 за 640х480 2 за 352х288 След това свързвате рекордера с компютъра и записвате вече променения файл в главната директория на рекордера. Изключвате рекордера от компютъра, включвате го и резолюцията автоматично се приема от устройството. 11. Рестарт на рекордера: Ако по някаква причина рекордера откаже да работи, изтървете го или просто „забие”, трябва да го рестартирате и той отново ще изпълнява вашите команди. За целта натиснете по едно и също време бутона Рестартиране и Старт/Стоп запис бутона. След това устройството отново ще работи нормално. 12. Сверяване на времето на часовника: Въпреки многото си специални опции, устройството може да се ползва и като съвсем обикновен ръчен часовник. Може да настроите времето на вашият часовник, като: - издърпате бутончето за сверяване на часа навън и поставете стрелките му в правилната позиция. - натиснете отново бутончето навътре и оставете да върви. 13. Характеристики: Размери: 52мм45мм15мм Тегло: 100 грама Ъгъл на виждане: 62 градуса Минимум осветление за запис: 1 Lux Видео формат: AVI Резолюция: 1280x720/640x480/352x288 Брой кадри видео: >20 fps Снимка формат: JPG 1280x720 Глас запис: 16 bit Операционна система: Windows 2000/XP/Vista Интерфейс USB: USB 2.0 Волтаж батерия: DC 5V Температура на работа: От -20 до +80 градуса по Целзий Поддръжка: За коректна работа, трябва да се полага и правилна грижа. Ето няколко съвета, които като следвате, ще можете да работите дълго с вашият часовник камера: - Като всяко едно електронно устройство, и този часовник камера не трябва да има досег до вода, влага или каквито и да било течности. Различните препарати може да са изключително агресивни към рекордера и сериозно да повредят електрониката му. Водата и влагата също. Ако все пак се намокри, оставете го да изсъхне напълно преди да се опитате да го включвате отново. - Не използвайте или съхранявайте, устройството в запрашени пространства, на мръсни места и всякакви подобни. Подвижните части в него могат да бъдат повредени от напластената мръсотия. - Избягвайте да работите с рекордера в близост до нагревателни или отоплителни уреди, открит огън и всякакви подобни, излъчващи топлина. Високата температура сериозно може да повреди батерията, да намали живота на електрониката или да разтопи пластмасовите части. - Не ползвайте на студено. Прекалено ниските температури също не са за препоръчване за това устройство. Ако снимате на по-ниска от нормална, стайна температура, рискувате сериозно да повредите работата и да скъсите живота на устройството. Допълнително самото преминаване от студено на нормална температура, може да предизвика образуването на влага, която пък да увреди частите на устройството. - Не тръскайте, не стискайте, не удряйте. - Не ползвайте силни химикали или почистващи препарати, за да почистите устройството. Нужна е само леко навлажнена с вода мека, памучна кърпа
Ръководство за експлоатация: Свали

Подобни продукти

Коментари

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2012-11-30 21:29:17

chasovnika e super sam ako moje da mi kajete kak da sveria chasovnika na kamerata i datata.blagodaria predvaritelno


Погледнете инструкцията.

Ревю добавно от:
mi40_78

2012-11-07 18:32:51

chasovnika e super sam ako moje da mi kajete kak da sveria chasovnika na kamerata i datata.blagodaria predvaritelno

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2011-04-11 22:25:08

Zdraveite,pri palen zariad na bateriata kolko vreme izdarja bateriata v rejim detektor,ako ne se zadeistva,samo v gotovnost.Blagodaria


Батерията издържа около час и половина непрекъснат запис. Ако е в режим на движение времето за запис намалява в зависимост от това колко време камерата е била в режим на очакване.

Ревю добавно от:
deian vladimirov

2011-04-11 11:12:44

Zdraveite,pri palen zariad na bateriata kolko vreme izdarja bateriata v rejim detektor,ako ne se zadeistva,samo v gotovnost.Blagodaria

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2011-03-21 21:47:42

moje li da se zakupi ot saita s pora4ka ili ako ne ot kade bi moglo blagodarq predvaritelno


Единствения начин е да го поръчате от сайта - с онлайн заявка, по телефон, мейл и т.н.

Ревю добавно от:
Hristiqn

2011-03-20 23:42:06

moje li da se zakupi ot saita s pora4ka ili ako ne ot kade bi moglo blagodarq predvaritelno

Ревю добавно от:
Sherlock Holmes

2011-01-12 18:06:37

Imate li ru4en 4asovnik s Detektor za dvijenie no da e s video-2MP i snimki pone s 4MP


За момента не предлагаме такъв.

Ревю добавно от:
shadow

2011-01-12 00:59:50

Imate li ru4en 4asovnik s Detektor za dvijenie no da e s video-2MP i snimki pone s 4MP