spy.bg blog

Ендоскопи – приложение в автосервизите

Автор: Spy.BG

| 4  гласa

4.8/5

Колко време е необходимо, за да бъде открита неизправност, проявила се при дребен детайл от автомобилния двигател? Няма да повярвате, но всъщност за това са необходими едва няколко минути. Техническото оборудване за диагностика на двигателя позволява на всеки автосервиз да предложи на клиентите си качествен визуален преглед на проблемните зони на двигателя. Ако се насочите към специализирана диагностика с помощта на технически ендоскоп при затруднения с колата, вие ще получите бързо, евтино и качествено решение на своя проблем.

 

Диагностичното оборудване предоставя подробни сведения за изследваните елементи и позволява абколютно точно да се прогнозира обемът от работа и времето, необходимо за нейното изпълнение. Ендоскопията в автосервизите вече се превърна не в препоръчителна, а задължителна практика при извършването на профилактични и ремонтни дейности по автомобила.

 

Ендоскопът е оборудване за проверка и диагностика на неизправностите при механизми, разположени на труднодостъпни места. Приложението на ендоскопите е изключително широко. Приборите се използват в автомобилната индустрия и позволяват визуалната диагностика на компоненти от автомобила, без да се налага предварителното им разглобяване. Ендоскопът е ценен прибор, тъй като предоставя възможност за диагностициране на скъпи машини и механизми без нарушаване на целостта на конструкцията.

 

Ендоскопичните прибори се изработват от фибростъкло – стъклопласт, съставен от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество. Предназначението на ендоскопа може да бъде най-разнообразно – той може да има за цел да контролира корозията, състоянието на заварката, износването на механизмите и фините детайли, плътността и термичността на съединенията, разположени на труднодостъпни места. Анализаторът е оборудван с гъвкава сонда с водоустойчив корпус, която лесно се побира в кухини, пробити дупки и извити тръби. Посредством настройките фокусът на прибора може да бъде променян за по-детайлно визуално диагностициране. Материалът, от който е изработена сондата е фибростъкло и това позволява с ендоскопа да се работи в среда, в която се използват силиконови масла, бензин и керосин. LED-подсветката с живот 50 000 часа дава възможност да се упражнява визуален контрол дори и при много затъмнени участъци.

 

Отличителните особености на ендоскопичното устройство са:

 

-       възможност за установяване на контрол в труднодостъпни участъци благодарение на гъвкавата и дълга сонда с подсветка;

-       диагностика на областите на корозия, състоянието на фините повърхности, термичността на заварката;

-       възможност за използване на сонди с различна гъвкавост, в това число и ултрагъвкавост с радиус до 50°;

-       корпус, изработен до самата дръжка на ендоскопа от водонепромокаемо фибростъкло;

-       краткосрочна диагностика в работни среди с повишена концентрация на силиконови масла, бензин и керосин;

-       фокусиране на сондата с помощта на допълнителен фокусировъчен пръстен;

-       ярка двуточкова LED-подсветка на сондата за проверка и диагностициране на компоненти и детайли в тъмни участъци;

-       дълъг срок на експлоатация на лампата, която може да работи до 50 000 часа.

 

Най-лесният способ за откриване и диагностициране на неизправности при механичните детайли на автомобилите е визуалният преглед. При труднодостъпни места той е изключително сложен, а разглобяването на агретатите, за да бъдат огледани те е крайно нежелана практика. Поради тази причина за откриване на дефектите в подобни ситуации, които често възникват в автосерзива се използват специални оптически прибори – това са т. нар. технически ендоскопи.

 

Често срещан пример за изключително полезното приложение на техническия ендоскоп в автомобилния сервиз е прегледът и определянето на техническото състояние на цилиндрите на двигателя и агрегатите на трансмисията, без да се налага тяхното предварително разглобяване. Ендоскопът позволява детайлно да се огледа вътрешността на цилиндъра – целостта на клапана и състоянието на стените, по които не трябва да има никакви драскотини.

 

Ендоскопията на двигателя се прави, за да се оцени степента на износване на цилиндрите и буталата, и да се предотврати или отстрани вече възникнала повреда. Посредством визуалния контрол, който предоставя техническият ендоскоп лесно се разпознават прегаряния и дефекти при клапаните, буталата, цилиндровата глава и горивната камера. Износването на буталните пръстени се определя по следите от масло, останали по прътите и плочите на клапаните.

 

При този вид ендоскопия, при който е необходим единствено праволинеен  достъп могат да се използват т. нар. твърди ендоскопи. Тези прибори са особено ценни, когато ендоскопичният контрол е планиран на стадий проектиране на изделието. Твърдите ендоскопи се използват за проверка на машинни кухини, канали и тръби с малък диаметър. Твърдите ендоскопи се състоят основно от две системи – система за предаване на изображението и система за предаване на светлината. Системата за предаване на изображението вслючва определен брой оптически лещи, поместени във вътрешността на метална тръба. Системата за предаване на светлината се състои от оптически влакна, разположени между два метални корпуса – външен и вътрешен.

 

При избора на твърди ендоскопи се отчитат четири основни параметри:

 

-       диаметър на работните части;

-       дължина на работните части;

-       ъгъл на посоката на наблюдение;

-       ъгъл на полезрението.

Диаметърът на работните части се избира спрямо изхода на входното отверстие на изследвания обект. Основна цел при подбора на оптическия прибор е работните части на твърдия ендоскоп, с който ще се оперира да не задират при проникването във вътрешността на диагностицирания обект.

Дължината на работните части на твърдите ендоскопи обикновено варира в границите от 100 до 1000 милиметра и има възможност да се променя със стъпка от 100 – 200 милиметра. Колкото по-малък е диаметърът на работната част, толкова по-малка е и максималната дължина на ендоскопа.

 

Ъгълът на посоката на наблюдение се избира в зависимост от това какво точно е необходимо да се диагностицира. Директното наблюдение се извършва с помощта на твърди ендоскопи с ъгъл на наблюдение от 0 до 30 градуса. Страничното наблюдение от своя страна се осъществява посредством твърди ендоскопи с ъгъл на посоката на наблюдение от 45, 75 и 90 градуса. Този ъгъл може плавно да се променя при твърдите ендоскопи. Това се постига посредством подвижна призма, която позволява изменение на ъгъла на посоката на наблюдение в границите от 30 до 120 градуса.

Ъгълът на полезрение на твърдия ендоскоп като правило варира от 60 до 90 градуса. Необходимо е да се отчете фактът, че увеличението на полезрението на апарата води до по-малка възможност за улавяне на детайлите – тоест при по-голямо полезрение изображението, което се получава е по-замъглено.

Основно предимество на твърдите ендоскопи е високата разделителна способност – до 25 линии на милиметър.

Защо автосервизът има нужда от ендоскоп? Ефективното техническо обслужване и ремонтът на съвременните автомобили са невъзможни без използването на технически средства за диагностика. Техническият ендоскоп е оптически прибор, с който всеки автомонтьор може лесно да се сдобие. Апаратът е лесен и понятен за експлоатация. Всеки механик може много бързо да овладее работата с ендоскопа и да започне ефективно да го използва. За работа с оптическия уред не са необходими специални теоретични познания или инженерна подготовка. Ендоскопът позволява огледа на различните механизми, компоненти и детайли на автомобилния двигател и спестява на механика тяхното разглобяване, което освен че е трудоемка дейност може да доведе и до възникването на нежелани технически повреди.

В наши дни ендоскопът не е само принадлежност на големите фирмени вериги за техническо обслужване. В съвременните условия на все по-динамично развиваща се автомобилна индустрия от технически средства за диагностициране имат нужда средните и дори малките автосервизи. Ендоскопичните апарати предоставят високо качество, изграждат имиджа на компанията и повишават ефективността на различните дейности, които тя предлага – важни фактори за развитието и просперитета на фирмата в средата на агресивна конкуренция и ожесточена борба за клиенти.

Универсалните системи за контрол при автосервизите включват комплект от два вида ендоскопи – твърди и гъвкави. Всеки от тях има различни приложения и позволява извършването на обстоен преглед и диагностициране и на най-дребните и фини детайли от автомобилния двигател.

Във всеки автосервиз изключително голямо внимание се обръща на ендоскопията на надбуталното пространство. Компонентите, образуващи надбуталното пространство, работят при най-тежки условия – това са цилиндро-буталната група, главите на цилиндрите, клапанът. На всички тези детайли силно въздействие оказва високата температура и отделянето на агресивни продукти при изгарянето на моторните горива. Триенето между цилиндъра и буталните пръстени се осъществява в условията на ограничено подаване на масло. Поради тази причина износването на тези механизми се превръща в сериозен проблем. От тяхното състояние се определят икономичността, надеждността и работният ресурс на автомобилния двигател. Визуалният преглед на надбуталното пространство посредством технически ендоскоп дава ясна представа на механика в какво състояние се намира автомобилът и на кои точно проблеми по него трябва да се обърне най-голямо внимание.   

За визуален контрол на детайлите, които оформят надбуталното пространство най-целесъобразно е използването на твърд ендоскоп. Това е така поради факта, че този вид ендоскопичен прибор разполага с дължина на работните части, която отговаря на височината на главите на цилиндрите. При диагностициране на амтомобилните компоненти от надбуталното пространство е необходимо твърдият ендоскоп да бъде оборудван с допълнително огледало за промяна на ъгъла на наблюдение в диапазона от 30 до 90 градуса.

Използването на ендоскоп в автосервиза позволява реализирането на една от най-важните задачи – повишаването на ефективността на работа на автомобила при по-малки разходи по неговия ремонт. Всеки технически ендоскоп може да помогне да се избегне излишната работа по разглобяването на механизми и ключови детайли от двигателя, а в същото време способства съвсем точно да се определи участъкът, в който съществува или може да възникне определен проблем. С помощта на ендоскопа механикът и клиентът могат своевременно да получат предварителни данни относно времето, което ще е необходимо за извършване на ремонта, какъв точно ще е обемът от работа и колко ще струва извършването на ремонтните или профилактични дейности. Техническият ендоскоп разполага с богат набор от възможности, в това число и съвместяването му с компютър и различни фото- и видеоуреди. Това партньорство между модерните технически средства за упражняване на визуален контрол позволява на механика да съхрани ценни изображения и данни след извършения от него анализ. 

Способността за разрешаване на сложни задачи при работа по автомобила е заложена в самата конструкция на ендоскопичния прибор. Основата на техническия ендоскоп представлява оптическа система, състояща се от работна част с оптически влакна, с чиято помощ изображението се предава от обекта към окуляра на прибора. За да стане изображението видимо, повърхността на изучаемия обект трябва да бъде добре осветена. За целта в конструкцията на техническия ендоскоп има вградена осветителна система, която включва източник на светлина и световоден кабел, предаващ светлината от източника към обекта. Осветителната система на ендоскопа позволява на механика да огледа внимателно дефектиралите детайли дори и в най-тъмните пространства на моторите и агрегатите на автомобилния двигател.

Особено ефективно е прилагането на ендоскоп за оценка на състоянието на клапаните. При този вид диагностика задължително е използването на ендоскопичен прибор с ъгъл на наблюдение от 90 градуса. Ако механикът не разполага с този вид ендоскоп, той няма да може да извърши диагностиката, тъй като клапаните просто няма да се виждат.

Основната област на използване на ендоскопа в автосервиза е предварителната диагностика на сложните системи – на първо място автомобилният двигател и трансмисиите. На практика диагностицирането на съвременните многоцилиндрови автомобилни двигатели без използването на технически ендоскоп е невъзможно. При модерните двигатели всички детайли и агрегати са плътно опаковани в моторния отсек. Дори частичното разглобяване на някои от компонентите отнема страшно много време и усилия на механика, ако въобще подобна дейност може да бъде изпълнена. В случай, че самият автомонтьор няма достатъчно опит да изпълни подобни ремонтни дейности по слух”, той лесно може да се обърка и да направи много излишни работи при разглобяването на отделните механични елементи на двигателя. 

Добави своя коментар

* Вашия коментар ще бъде видим, веднага след като бъде одобрен от администратор.

SpyBG Блог

Добре дошли на страниците на шпионски магазин №1 в България. Ние от Spy.BG сме насреща, за да удовлетворим всички Ваши изисквания и да изпълним всичките ви очаквания и желания в сферата на технологиите, които се развиват с шеметна скорост. С наша помощ всички важни за вас неща ще са на “една ръка разстояние” или “едно око разстояние”. Като истински професионалисти, с над десетгодишен опит в сферата на охранителната и шпионска техника, Spy.BG винаги търси начин да съдейства в решението на проблемите на своите клиенти.