vivacom VIVACOM 0876 761 254
telenor TELENOR 0898 312 055
spy.bg blog

Инструкция за работа с Мини камера с размер на пакетче дъвки

Автор:

05.11.2011

0.0/5

Преглед:

 

 

 

 

1. Многофункционален бутон.

2. Видео индикатор.

3. Индикатор за захранването.

4. Камера индикатор.

5. Ключ вкл./изкл.

6. Слот за TF карта.

7. USB

8. Камера.

9. Микрофон.

10. Ключ за различните режими.

 

Кратко представяне

Това е първата ултра мини камера, която е голяма колкото пакетче за дъвки. Но нека размера не ви заблуждава – с нея може да правите HD видеа, да правите висококачествени снимки и аудио записи. Камерата записва файловете си на допълнителната SD или TF карта памет, която може да сложите в специалния за целта слот, намиращ се на тялото на устройството. С лесния си начин на манипулация, елегантния дизайн и размера, тази мини джаджа може да е навсякъде с вас. Тя е подходяща за бизнес срещи, конференции, очни занятия, пътешествия, тайни разследвания и на всяко друго място, където има нужда от записващо устройство, което трябва да е малко, практично, качествено, а понякога и скрито.

Функционалност:

  1. Описание на частите

-          индикатор – червената светлина, която ще видите при включването на камерата е индикатор за захранването /3/, т.е. показва кога устройството е включено. Ако свети постоянно червено, значи устройството е включено. Когато светне индикатор /2/ в синя светлина, тогава устройството записва видео или прави снимка. Жълтата светлина /4/ е индикатор, който показва, че в момента на включването му е започнал аудио запис.

-          ключове – Ключа, който включва устройството е означен с надпис ON/OFF в две положения. Включвайки на страната с надпис ON включвате устройството, а на обратната страна OFF изключвате. Другия ключ, на който има две положение също – VIDEO и AUDIO, са превключватели, които стартират съответно режим на видео запис и режим на аудио запис.

-          бутони – Многофункционалният бутон /1/ прави много неща, както и подсказва името му. Само с едно натискане, вие може да включите, изключите устройството, да стартирате или спрете записа, да направите снимки.

-          слотове – Слотът за SD /TF/ картата памет /6/ се използва за надграждане на паметта на устройството, което ще ви помогне да съхранявате своите записи, след което и да ги възпроизведете. Другият слот – за USB /7/ се използва, за да се свърже USB кабела с устройството и с компютъра или зарядното съответно. Това е интерфейса, използван за трансфер на данни и зареждане на батерията на устройството.

-          микрофон и фотоапарат – Микрофона /9/ записва всеки звук, възпроизведен в близост до устройството, когато е включено,  /8/ прави висококачествени /HD/ клипове.

 

  1. Включване на устройството: За да включите устройството, трябва да обърнете ключа ON/OFF на страната с надпис ON. След това натиснете многофункционалния бутон /1/ за около секунда, докато индикатора примигне в червено. Устройството е включено. По подразбиране устройството стартира режим на видео или аудио запис. Индикатора ще ви уведоми за това, като светне съответно в син или жълт цвят. Записа стартира. Когато решите да го спрете, натиснете отново бутона и задръжте за 4 секунди, докато индикатора изгасне. Устройството записва направения до момента на спирането, запис във вид на файл, и се изключва.

 

  1. Превключване на режимите: За да влезете в желания от вас режим и да направите запис или снимка, след като устройството е включено, трябва да направите своя избор от ключа за режимите /10/ и да изберете, както следва:

-          снимки – Когато устройството влезе в режим за правене на снимки, индикаторът започва да свети в жълто. За да влезете в режим за правене на снимки, трябва да обърнете ключа за смяна на режимите на надписа „Video”. Устройството е в режим на изчакване. След което светва жълтата светлина на индикатора. Това значи, че по всяко време може да направите колкото си снимки искате, само с едно натискане на многофункционалния бутон. Ако обаче след като се обърнали ключа на позицията „Video” и индикатора свети или мига в синьо, това значи, че устройството се намира във видео режим. В този случай ще трябва да натиснете и задържите за около 2 секунди мултифункционалния бутон /1/, за да излезете от този режим.

-          видео – Под видео режима може да правите видео клипове. Този режим обаче има два статуса – изчакващ, тогава когато индикатора свети постоянно в син цвят, и снимане на видео, когато индикатора мига отново в синьо. За да влезете под този режим и да направите желаните от вас видео записи, трябва да обърнете ключа за режимите /10/ на „Video” и да натиснете и задържите многофункционалния бутон за 2 секунди. Изчаквате да изгасне жълтата светлина на индикатора и да светне синята. Вече сте под видео режим. За да минете в друг режим, или превключвате ключа на Audio или просто натискате и задържате за 2 секунди бутона.

-          аудио – Под този режим и двата индикатора светят, когато устройството е в процес на изчакване. Когато започне да записва звук, тогава синият индикатор продължава да свети продължително, а жълтият мига. За да превключите на аудио режим, трябва само да обърнете ключа за режимите /10/ на съответния надпис „Audio”.

Бележка: Ако искате да превключите от един в друг режим, не е нужно да изключвате устройството. Просто обърнете ключа на този режим, на който желаете, а това, което сте записвали до този момент на другия режим, автоматично ще се запише и съхрани на допълнителната памет карта.

 

  1. Правене на снимки: Ако сте решили да правите снимка, превключете на режим „Video”. Устройството се установява в режим на изчакване, синята светлина светва постоянно. С натискането на многофункционалния бутон вие правите снимката, която искате. След натискането на бутона, светва жълтият индикатор, веднъж, което означава, че устройството записва вашата снимка. След като приключи с това, синият индикатор отново светва, което значи, че устройството е в изходна позиция и може да направите още снимки.

Бележка: Преди да направите каквото и да било, убедете се, че сте поставили своята карта памет /TF/ в нейният слот /6/, защото не бихте могли да снимате каквото и да е било без нея. За да стане снимката качествена, трябва да има достатъчно светлина и пред обективда няма излишни предмети, също така е нужно да я държите стабилно и на подходящата височина. За ясни снимки, обекта на вашата снимка не трябва да е по-близо до обектива от 50 см.

 

  1. Запис на видео:  При превключване на ключа на „Video” устройството влиза в изчакващ режим. Синята светлина свети сега. Натиснете за няколко секунди многофункционалния бутон. Синият индикатор започва да мига бавно, което значи, че устройството сега записва видео. За да спрете записа, натиснете отново за кратко бутона, това ще спре видеото и ще запише безопасно на картата-памет файла, който после ще може да прегледате на компютър. От съображения за сигурност от загубване на важен запис, устройството на всеки 50 минути записва автоматично и продължава да снима.

Бележка:  За да не се получат недоразумения със звука, като неяснота и лошо качество, бъдете внимателни къде поставяте пръста си, докато държите устройството. Внимавайте той да не е на отвора за микрофона, за да не загубите ценна информация.

 

  1. Запис на аудио: При превключване в режима „Audio” устройството влиза в изчакващ режим, което се вижда от синята и жълтата светлина, които светят по едно и също време. Натиснете за кратко многофункционалният бутон /1/, за да стартирате запис на аудио. Жълтият индикатор започва да мига бавно, синият остава постоянен. Когато искате да спрете записа, отново натиснете бутона за кратко. Устройството ще запише и съхрани файла в картата-памет.

 

  1. PC /Web/ камера: Тази мини записваща джаджа има и още една удобна функция – тя може да бъде използвана и като web /pc/ . За целта ще трябва да я свържете, посредством USB порта с този на компютъра и да я включите. Превключете ключа за режимите на “PC camera”. Това ви дава възможност да разговаряте с приятели, посредством видеочат, а също така да правите и снимки. Всичко, което прави и една web camera.

Бележка: Има вероятност вашата операционна система да не засече устройството, като web cam. В този случай ще трябва да инсталирате драйверите за PC camera, които ще намерите на диска, приложен към комплекта. Преди това обаче е добре да изключите устройството.

 

  1. Преносимо устройство: За да прехвърлите записаните файлове или други файлове на вашия компютър, включете устройството посредством USB интерфейса, но устройството трябва да е изключено. След това го включвате, като превключвате в режима „removable disk”. В този момент на десктопа на компютъра трябва да се появи иконката за преносимо устройство, в долния десен ъгъл, и да се отвори директория с път:  *: /_REC \ 100MEDIA : Оттук нататък копирайте и поставете файловете, където желаете на вашия компютър. Докато се осъществява трансфера между устройството и компютъра, бавно мига жълтият индикатор. След като всичко се е прехвърлило и трябва да изключите устройството, това трябва да се направи по правилния начин, за да не се загубят важни данни. Затворете браузера, и натиснете в долния, десен ъгъл, в лентата за задачите, върху иконата за преносимото устройство, с десния бутон на мишката. Ще се появи надпис, който ще ви каже, че може да изключите безопасно устройството. Натиснете го и след това извадете устройството от USB порта на компютъра си.

Бележка: Тъй като различните компютри и операционни системи имат и различни конфигурационни характеристики, те отговарят за различен период от време на заявката. Т.е. когато включите устройството в USB-то не винаги то ще се свърже веднага със системата, тя ще го разпознае и ще ви позволи да копирате от него. Бъдете търпеливи. Ако все пак прекалено дълго време чакате да го разпознае, опитайте да издърпате и отново да включите в порта устройството, проверете драйверите си или пък самия кабел дали е в изправност.

 

Зареждане на батерията:

За да заредите батерията на своята мини камера, може да използвате както зарядното, което намерите в комплекта, така и своя компютър, посредством USB порта му и слота на устройството, в което се включва USB кабела, който ще намерите в комплекта. След като включите устройството да се зарежда, синята светлина започва да мига бавно, което значи, че батерията се зарежда. След като е напълно заредена, индикатора угасва.

Бележка: Устройството е с вградена висококапацитивна литиево-полимерна батерия, която обаче не разполага с ефекта запомняне. Т.е. когато батерията ви е до половината заредена и вие решите да я дозаредите, тя няма да започне да се зарежда от средата, а от самото начало. Първият път, когато използвате рекордера е необходимо да го заредите до пълна готовност, а също така и първите няколко пъти – 4-5, да изчакате батерията напълно да се разреди, и тогава да я заредите наново.

Настройки на час и дата:

Видео рекордера поддържа функцията за преглед на час и дата, когато е направен или преглеждан всеки записан от вас файл. Вие самите може да нагласите формата на времето, което ще се вижда след като качите файла на компютъра си и формата ще изглежда така: „година, месец, час, минути, секунди”. Настройките се правят по следния начин:

-          изключвате камерата-включвате в компютъра-отваряте появилото се преносимо устройство /removable disk/ в браузера-с десния бутон кликате на празното пространство в главната директория на устройството-премествате курсора на мишката на опцията „New”, която ще се появи в падащо меню-избирате текстов документ /text document/-преименувате си го на файл с име „time”, като разширението задължително трябва да е .txt! Ако не искате директно на самото устройство да правите това, може да извършите гореописаните стъпки в дял на вашия компютър и след това да копирате създадения текстов файл в преносимото устройство /removable disk/.

-          след това отваряте новосъздадения файл, и вътре въвеждате времевата редица, която искате да се показва до вашите файлове. Редицата ще е във вида: „година, месец, ден, час, минути, секунди, покажи/скрий флаг”. На практика то ще изглежда така: 2012.01.01 12.01.01 Y – да се показва времето и съответно: 2012.01.01 12.01.01 N – да не се показва.

Тази редица представлява времето, което ще се показва. Датата е дадена само за пример. След като сте въвели датата и часа, копирате файла в главната директория на устройството, изключвате от компютъра и вече може да го ползвате с новите настройки.

Проблеми и решения:

1. Когато мястото в картата памет на вашето устройство не е достатъчно, а вие продължавате да записвате, жълтата и синята светлина започват да мигат в продължение на пет секунди, след което ако не предприемете никакви действия, устройството автоматично се изключва като преди това е записало направения запис до този момент. За да продължите да използвате вашият аудио-видео рекордер, трябва да го включите в компютъра си и да свалите нужните ви файлове, съответно да ги изтриете от устройството, след като сте ги прехвърлили, за да освободите достатъчно място на картата памет.

2. Когато захранването не е достатъчно, жълтата и синята светлина на индикаторите започва да мига в продължение на 5 секунди. Ако не предприемете действия по зареждането на устройството, то автоматично се изключва, като преди това записва записа, който правите към настоящият момент.

3. Ако по някаква причина рекордера по средата на изпълнявана операция, спре да отговаря на задаваните от вас команди, изключете устройството от многофункционалния бутон с продължително натискане, докато индикатора угасне. След това отново включете.

 

Параметри на устройството:

 

Част

Параметър

Формат на видеото

AVI

Кодираща система на видеото

MPEG

Видео резолюция

640*480 VGA

Рейт на видеото

30 fps+-1 fps

Подходящ софтуер за възпроизвеждане на медийните файлове

Може да се използва всеки плейър, качен на операционната система или от типа на Kmplayer

Формат на снимките

JPG

Пиксели на снимките

8P

Рейтинг на снимките

4:3

Поддържащи операционни системи

Windows ME/2000/XP/2003/VISTA; MAC OS 10.4

Зарядно

DC-5V

Интерфейс

Mini 5Pin USB

Памет

Микро SD карта или TF карта

Вид на батерията

Високо-капацитивна литиево-полимерна

 

Внимание:

Приложение – Потребителя носи пълна отговорност за своите легални и нелегални действия, изпълнявани чрез това устройство!

Батерия – Ако дълго време не сте използвали рекордера, трябва да заредите напълно батерията, когато решите да направите снимка или запис с него.

Файлове сигурност – Това устройство не е професионално ориентирано към съхранение на информация и документи. Моля, направете копия на всички ваши важни файлове..

Качество на видео записа – Продукта не е професионална техника за видео запис. Което означава, че не може да очаквате видео файла да има качество на професионален такъв.

Работна температура – Устройството може да работи в температурния диапазон 0 до +40 градуса по Целзий. За да удължите живота му, винаги го ползвайте на стайна температура.

Работна влажност – Работи в диапазона 20-80% влажност. Тъй като устройството няма водоустойчивост, то не може да работи под тези стойности.

Яркост – Не излагайте устойството срещу директна светлина, например слънчева, не снимайте срещу слънцето, светлината може да увреди оптичното устройство.

Почистване – Не използвайте в запрашени пространства, за да избегнете задръстването на чувствителните компоненти. Не почиствайте със силни препарати. Не мокрете директно.

 

 

Добави своя коментар

* Вашия коментар ще бъде видим, веднага след като бъде одобрен от администратор.

SpyBG Блог

Добре дошли на страниците на шпионски магазин №1 в България. Ние от Spy.BG сме насреща, за да удовлетворим всички Ваши изисквания и да изпълним всичките ви очаквания и желания в сферата на технологиите, които се развиват с шеметна скорост. С наша помощ всички важни за вас неща ще са на “една ръка разстояние” или “едно око разстояние”. Като истински професионалисти, с над десетгодишен опит в сферата на охранителната и шпионска техника, Spy.BG винаги търси начин да съдейства в решението на проблемите на своите клиенти.

Категории
Последно от блога